Crossbreed möjliggör smartare energioptimering

June 20, 2023

Det svenska energioptimeringsföretaget Crossbreed använder AWS molntjänster för att hjälpa fastighetsbranschen att minska energiefterfrågan. Genom ett nytt samarbete med Siemens erbjuds fastighetsägare en unik lösning för energioptimering baserad på intelligenta algoritmer.

Världen är i skriande behov av hållbara och effektiva energisystem, vilket resulterat i en aldrig snabbt växande efterfrågan på energioptimeringslösningar. Branschen består idag av många företag som försöker att tillgodose dessa krav genom individuella, fristående och icke sammankopplade erbjudanden. Det är inte ett ekosystem, utan ett egosystem.

För trots att det finns en hel del tillgängliga lösningar så överlåter i princip samtliga åt fastighetsbolagen eller energibolagen att själva kombinera enskilda produkter och tjänster till en fungerande lösning. Det är ett komplext, tidsödande och kostsamt tillvägagångssätt som inte är skalbart.

Crossbreeds idé är i stället att koppla samman all världens energidata med alla världens energialgoritmer. På så sätt tillhandahåller företaget ett ekosystem av hårdvara och algoritmer. Det möjliggör att smarta energitjänster som exempelvis energioptimering enkelt kan skapas med syftet att åstadkomma ekonomiska, miljömässiga och driftsmässiga förbättringar för enskilda byggnader eller näten de är kopplade till.

Ekosystemet kallas för Crossbreed EnergyOS. Enkelt förklarat är det en marknadsplats för energioptimeringstjänster och en verktygslåda för att designa digitala energioptimeringstjänster för olika delar av energisystemet. System körs helt serverlöst på AWS.

– Med EnergyOS hjälper vi våra kunder att göra rätt saker, på rätt sätt snabbt vilket i sin tur gör deras energieffektiviseringtjänster bättre och mer tillgänglig, säger Thomas Höglund, VD på Crossbreed.

– Att bygga och köra EnergyOS serverlöst på AWS var ett medvetet val. AWS erbjuder oss en teknik som är lätt att anpassa och bygga ut när så behövs, en förutsättning för den komplexa uppgiften att hantera de många och ständigt föränderliga integrationer som utgör vårt ekosystem. Systemet är helt serverlöst och händelsedrivet för att minska CO2-utsläppen. Samtidigt får vi en skalbarhet och ett flexibelt system som gör att Crossbreed kan garantera hög kvalitet samt efterlevnad av relevanta lagar och regler, säger Mario Toffia, CTO på Crossbreed.

Detta är viktigt för Crossbreeds fortsatta expansion i Europa. Värme och kyla i byggnader står för 50 procent av den totala energiförbrukningen inom EU. Därför är det viktigt att möjliggöra en storskalig utrullning av tjänster som optimerar denna konsumtion.

Partnerskap med Siemens för att accelerera tillväxt
Crossbreed inledde nyligen ett samarbete med Siemens, en världsledande leverantörerna av automationslösningar för värme-, ventilations- och kylutrustning.

Baserat på Crossbreed EnergyOS Siemens nu en komplett tjänst som optimerar värmen i individuella fastigheter. Tjänsten kan använda olika algoritmer som beslutsstöd för optimal drift av en fastighets värmesystem. Det minskar fastighetens energianvändning samtidigt som komforten förbättras.

– För att nå de klimatmål som definierats av EU-kommissionen måste vi snarast börja optimera energianvändningen. För att uppnå detta behöver marknaden kostnadseffektiva och färdiga lösningar som kan implementeras i stor skala. Vårt samarbete med Siemens är ett bra exempel på hur detta kan göras, säger Patrick Isacson, COO på Crossbreed.

– Med denna nya tjänst erbjuder Siemens en industrialiserad lösning som enkelt kan implementeras i de flesta byggnaders värmesystem. Detta resulterar i mindre energiförbrukning, minskade energikostnader och lägre klimatpåverkan.

Den nya smarta värmelösningen möter behoven hos energibolag, fastighetsägare och fastighetsförvaltare – samtidigt som den bidrar till ett mer hållbart energisystem.

– Siemens har arbetat med energisystem för byggnader i decennier. Via vår Climatix IC-plattform underlättas fjärrövervakning av dessa system. Nästa steg är att bredda vår tjänsteportfölj, som en aktiv del av ekosystemet. Genom samarbetet med Crossbreed erbjuder vi nu en tjänst som gör våra produkter ännu mer intelligenta och energieffektiva. När Europa går mot fossilfri uppvärmning och kyla 2050 råder det ingen tvekan om att digitala lösningar kommer att spela en viktig roll, säger Kurt Steiner, Global Account Manager på Siemens Smart Infrastructure.

Den första gemensamma kommersiella lanseringen av tjänsten görs på den nordiska marknaden i samarbete med Bravida, regionens ledande leverantör av end-to-end-tekniska lösningar inom service och installation. Bravida finns på över 170 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Baserat på den nya lösningen erbjuder Bravida energieffektivitet som en tjänst till sina kunder.

About Crossbreed

Crossbreed creates innovative solutions to empower smarter energy for a sustainable future. Our mission is to connect all the world’s energy data with all the world’s energy algorithms, to offer easy access to energy optimization. We call it Crossbreed EnergyOS.

The company was founded in 2011 and is co-owned by the founders, the global IT consultancy firm Data Ductus AB and INTIC Capital Partners. Crossbreed is located in Malmö, Sweden. Website: crossbreed.se